JES-overleg (Jeugdhulp en School)

Leerproblemen, gedragsproblemen, maatschappelijke problemen… Sommige leerlingen hebben het flink lastig. Daarom hebben we het JES-overleg. Tijdens dat overleg bespreken we met onze JES-partners hoe we kunnen ondersteunen.

We werken dus samen met andere partijen. Tijdens een Jeugdhulp En School-overleg zijn bijvoorbeeld de schoolarts, de leerplichtambtenaar en de schoolmaatschappelijk werker aanwezig.

Schoolondersteuner

We willen alle leerlingen het best passende onderwijs geven. Soms is het lastig om een echt goed passende plek voor iemand te vinden. De schoolondersteuner werkt voor het Samenwerkingsverband Zuid Holland West.

De schoolondersteuner denkt na over passend onderwijs. Misschien kunnen wij iets aanpassen voor een leerling, zodat wij een passende plek bieden. Maar misschien is er ergens anders een beter passende plek. De schoolondersteuner adviseert ons hierover.