Schoolregels

Een veilige school is belangrijk om te kunnen leren. Hier zorgen we samen voor. We doen dit door duidelijk af te spreken hoe we op school, in de pauzes en in de les met elkaar omgaan.

Waar mag je pauze houden? Waarom mag je op school geen pet op?

Ieder jaar maken we een speciaal informatieboekje voor de leerlingen van onze school. Hierin kun je meer lezen over de mediatheek, de kantine en de kluisjes op school. In dit boekje staan ook alle schoolregels. Bijvoorbeeld over de pauzes, kleding en telefoons. Telefoons zijn bij ons op school namelijk niet toegestaan in het gebouw.

We spreken duidelijk af hoe wij op school, in de pauzes en in de les met elkaar omgaan. Deze omgangsregels gelden voor iedereen: voor leerlingen, leraren en andere medewerkers van onze school. En natuurlijk ook voor ouders en andere bezoekers.

1. We zorgen er samen voor dat iedereen zo goed mogelijk kan leren op school.

Dat doen we door…

 • te zorgen dat de lokalen en andere ruimtes altijd netjes worden achtergelaten.
 • schade meteen te melden en te verhelpen.
 • te zorgen dat het leren goed georganiseerd is (en het duidelijk is wat en wanneer er geleerd moet worden).
 • te zorgen dat leermiddelen op orde zijn.

 

2. We zorgen er samen voor dat iedereen zich veilig kan voelen op school.

Daarom…

 • gebruiken we media op een verantwoorde manier.
 • maken we contact en groeten we elkaar.
 • ondersteunen we elkaar (als iemand dat nodig heeft).
 • pesten we elkaar niet en maken we geen ruzie.
 • behandelen we elkaar gelijk.
 • zijn we zuinig op elkaars spullen.
 • praten we Nederlands met elkaar.

 

3. Om misverstanden te voorkomen luisteren we goed naar elkaar.

Goed luisteren betekent…

 • dat we niet meteen een oordeel klaar hebben.
 • dat we elkaar laten uitpraten.
 • dat we altijd checken of we de ander goed hebben begrepen.

 

4. We spreken elkaar op een goede manier aan als iets beter kan.

Dit doen we door...

 • elkaar positief te benaderen.
 • elkaar, bij voorkeur, mondeling en persoonlijk aan te spreken.
 • uit te leggen wat er beter kan.
 • de kans te krijgen om ons te verbeteren.

 

5. Om te zorgen dat de omgangsregels blijven leven in de school, besteden we daar veel aandacht aan.

Dat doen we door…

 • zelf het goede voorbeeld te geven.
 • er veel over te praten in de lessen, tijdens ouderavonden en in de personeelsvergaderingen.
 • door ‘lastige’ situaties met elkaar te bespreken en elkaar op weg te helpen.
 • open met elkaar te spreken over verbeteringen van onze omgangsregels.