JES-overleg (Jeugdhulp en School)

Leerproblemen, gedragsproblemen, maatschappelijke problemen… Sommige leerlingen hebben het flink lastig. Daarom hebben we het JES-overleg. Tijdens dat overleg bespreken we met onze JES-partners hoe we kunnen ondersteunen.

We werken dus samen met andere partijen. Tijdens een Jeugdhulp En School-overleg zijn bijvoorbeeld de schoolarts, de leerplichtambtenaar en de schoolmaatschappelijk werker aanwezig.

De schoolarts gaat met leerlingen en ouders praten als er zorgen zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan over verzuim of ziekte. De schoolarts geeft na zo’n gesprek de school hierover advies.

Naast de schoolarts is de jeugdverpleegkundige regelmatig op school. Heb je als leerling vragen over school, vrienden, gezondheid of leefstijl? Dan kun je een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige. Ook ouders kunnen natuurlijk een afspraak maken.

Soms zorgt de situatie buiten school ervoor dat een leerling geen zin meer heeft in school. Gedrags- of motivatieproblemen kunnen altijd voorkomen. Soms gebeurt dit door een lastige situatie buiten school.

Om leerlingen hierbij te helpen, vragen we hulp van andere partijen. Onze schoolmaatschappelijk werker zorgt voor de verbinding tussen school en jeugdhulpverlening.

De schoolmaatschappelijk werker voert gesprekken met leerlingen. Meestal helpen deze gesprekken goed, maar soms zal de SMW-er je helpen door een andere hulpverlener te vragen verder met jou te praten.

We willen alle leerlingen het best passende onderwijs geven. Soms is het lastig om een echt goed passende plek voor iemand te vinden. De schoolondersteuner werkt voor het Samenwerkingsverband Zuid Holland West.

De schoolondersteuner denkt na over passend onderwijs. Misschien kunnen wij iets aanpassen voor een leerling, zodat wij een passende plek bieden. Maar misschien is er ergens anders een beter passende plek. De schoolondersteuner adviseert ons hierover.

Mist een leerling meer lessen dan is toegestaan? Dan gaat de leerplichtambtenaar kijken wat er aan de hand is. Maar de leerplichtambtenaar wil eigenlijk veel liever voorkomen dat het zo ver komt. De leerplichtambtenaar adviseert ons tijdens het JES-overleg hoe we kunnen voorkomen dat leerlingen te veel verzuimen.

Mist een leerling toch veel lessen, bijvoorbeeld door spijbelen? De leerplichtambtenaar kan ook aan leerlingen en hun ouders vragen om op gesprek te komen bij de gemeente. Samen gaan ze dan bespreken hoe ze grotere problemen kunnen voorkomen.

Niet alles aan de middelbare school is leuk. Je krijgt bijvoorbeeld soms veel huiswerk. En soms moet je gewoon om 08.00 op school zijn.

Wassim, 1H1