Samenwerkingspartners

De beste kansen op succes bereik je met elkaar. Daarom werken wij samen met verschillende partijen. Hieronder lees je met wie wij samenwerken en waarom.

Wij stimuleren onderlinge betrokkenheid in ons onderwijs. Of het nu om verbinding gaat tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en docenten, tussen medewerkers onderling of tussen de scholen en de omgeving: ontwikkelen en leren doe je niet alleen, maar vanuit een sociale relatie en betrokkenheid. Daarom werken we met verschillende partners samen aan goed onderwijs.

In 2025 willen wij met nog meer partijen samenwerken. We willen ook meer onderwijs buiten de school geven en halen we de buitenwereld vaker binnen. Deze doelen staan in ons Schoolplan 2021-2025.

De Rode Loper

Onze school is aangesloten bij De Rode Loper; een samenwerkingsverband van ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De Rode Loper richt zich op het versterken van de kwaliteit van de mensen voor de klas. Activiteiten zijn onder andere: de Haagse Lerarenbeurs, modules voor professionalisering van leraren en schoolleiders en informatie aan potentiële zij-instromers op ‘Leraar van Buiten’. Leraren kunnen bijvoorbeeld de module ‘ICT-rijk onderwijs’ volgen, of meedoen aan de Haagse Lucifer, een programma dat verdieping biedt bij hun taak als cultuurdrager. Meer informatie: www.derodeloper.nu en Facebookpagina Den Haag Docentenstad.

Erasmus+en CEOS

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren en hierbij kennis of vaardigheden opdoen die uiteindelijk de Europese economie sterker maken. Bureau Talent leidt het Erasmus+ project Creating Equal Opportunities at School (CEOS). Doel is om het verborgen cognitief talent van leerlingen uit minder bevoorrechte situaties te ontdekken en verder te ontwikkelen om hun kansen in het hoger onderwijs verbeteren. Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College doen mee aan het CEOS-project.

Sinds schooljaar 2018/2019 is Bureau Talent projectleider van het nieuwe Erasmus+ project Creating Equal Opportunities at School. Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College doen mee aan dit project. Samen met internationale partners richten we ons op het vinden van cognitief talent onder groepen leerlingen waar dit nu nog niet goed lukt. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders van niet-Westerse achtergrond en kinderen van laagopgeleide ouders minder goed herkend worden als cognitief talent. Wij vinden het belangrijk om het talent in deze groepen wel te vinden en om te zorgen dat ook deze jongeren de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

Door het aanreiken van academische woordenschat willen we de kansen van deze leerlingen vergroten om succesvol een academische studie af te ronden.

Voor meer informatie over Bureau Talent en Erasmus+ ga je naar www.erasmusplus.nl en www.bureautalent.nl