Ondersteuning bij vakken: Bijles en extra hulp

We dagen ook onze leraren uit. Wat is er volgens hen nodig? Een onderwerp langer behandelen? Bijles? Onze leraren weten het meest over hun vak, dus schatten dat soort dingen zelf het beste in.

De leraren hebben tijd die ze zelf kunnen invullen. Ze mogen dus zelf besluiten of ze dan bijvoorbeeld bijles aanbieden. Als leerling mag je ook vragen of zij je willen helpen met huiswerk tijdens je GPL-tijd.  Vind jij een onderwerp echt heel interessant? Dan kun je ook vragen of een leraar tijd heeft om daar meer over te vertellen.