Toetsen, tentamens en examens

Toetsen maken hoort er bij op school. We spreken wel van te voren af wat we toetsen, hoeveel en wanneer ongeveer. Dit leggen we vast in een programma voor de onderbouw (PTD) en voor de bovenbouw (PTA).

In het Programma van Toetsing en Doorstroom (PTD) staat voor de onderbouw welke toetsen er worden afgenomen en hoe vaak die meetellen.

Voor de bovenbouw zijn alle toetsen vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Deze toetsen zijn onderdeel van het schoolexamendossier (SE) en worden ook wel tentamens genoemd.
In het laatste schooljaar van je opleiding maak je ook een centraal eindexamen (CE).

Wanneer zijn de toetsen?

Hieronder kun je de downloads van het PTA vinden. En ook het rooster voor de eerstvolgende tentamenweek. In de agenda staat wanneer deze tentamenweken zijn en voor welke klassen. De toetsen voor de onderbouw (PTD) zijn meestal tijdens de les.  

Examenreglement

Examenreglement 2023-2024 (Pdf, 2,4 mB)
Alle regels en afspraken omtrent de examens.