Handige en praktische informatie voor ouders

We kunnen ons voorstellen dat u als ouders of verzorgers ook veel vragen heeft. Hier vindt u alvast wat meer praktische en handige informatie.

In onze schoolgids staat meer belangrijke informatie voor ouders. U kunt deze gids hier downloaden. 
Wilt u meer weten? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de teamleider van de afdeling waar u vragen over heeft. Dat kan via het contactformulier.

Alle leerlingen hebben een ‘device’ nodig. Daarmee bedoelen we een Chromebook of een laptop. Wij laten aan het begin van het jaar weten welk device uw kind precies nodig heeft. We begrijpen dat het niet voor iedereen haalbaar is om een device aan te schaffen. We hebben hiervoor financiële regelingen. Ook kan er via school bijvoorbeeld een laptop gehuurd worden.

Ons onderwijs is gebaseerd op de 5 pijlers die in deze brochure terug te vinden zijn:  

  1. betekenisvolle plek
  2. succeservaringen
  3. leren van en met elkaar
  4. hoge verwachtingen
  5. persoonlijk leiderschap. 

Jongeren met gelijke talenten verdienen evenveel kansen op een succesvolle onderwijsloopbaan, ongeacht hun achtergrond, thuissituatie of de plek waar ze opgroeien. Daarom verzorgen wij onderwijs dat leerlingen in een grootstedelijke omgeving de beste kansen biedt om succeservaringen op te doen en een betekenisvolle plek in de samenleving te vinden. 

We vinden de gezondheid van onze leerlingen belangrijk. We willen dat ze goede resultaten halen. Mentale en fysieke gezondheid zijn daarvoor essentieel. We vinden een gezonde kantine dus niet meer dan vanzelfsprekend. 

Alle leerlingen hebben een mentor. De mentor begeleidt uw kind met zaken die niet vakinhoudelijk zijn. Als u vragen heeft, dan kunt u die met de mentor bespreken. 

Een paar keer per jaar hebben we een Mentor - Ouder - Leerling gesprek. In dit MOL-gesprek presenteert de leerling hoe het gaat en wat hij of zij nodig heeft om succesvol te zijn op school. 

Als uw kind naar onze school gaat, dan houden we u van algemene zaken op de hoogte via e-mail. U kunt daarbij denken aan nieuwsbrieven, onderwijsaanpassingen en belangrijke algemene informatie. Voor echt persoonlijke zaken nemen we natuurlijk direct met u contact op. Wilt u meer actieve inspraak? Dan bent u van harte welkom om u beschikbaar te stellen bij de medezeggenschapsraad.

Download het schoolplan

Download hier het schoolplan "De beste kansen op succes, om te worden wie je wilt zijn".