JES-overleg (Jeugdhulp en School)

Leerproblemen, gedragsproblemen, maatschappelijke problemen… Sommige leerlingen hebben het flink lastig. Daarom hebben we het JES-overleg. Tijdens dat overleg bespreken we met onze JES-partners hoe we kunnen ondersteunen.

We werken dus samen met andere partijen. Tijdens een Jeugdhulp En School-overleg zijn bijvoorbeeld de schoolarts, de leerplichtambtenaar en de schoolmaatschappelijk werker aanwezig.

Schoolmaatschappelijk Werk

Soms zorgt de situatie buiten school ervoor dat een leerling geen zin meer heeft in school. Gedrags- of motivatieproblemen kunnen altijd voorkomen. Soms gebeurt dit door een lastige situatie buiten school.

Om leerlingen hierbij te helpen, vragen we hulp van andere partijen. Onze schoolmaatschappelijk werker zorgt voor de verbinding tussen school en jeugdhulpverlening.

De schoolmaatschappelijk werker voert gesprekken met leerlingen. Meestal helpen deze gesprekken goed, maar soms zal de SMW-er je helpen door een andere hulpverlener te vragen verder met jou te praten.