JES-overleg (Jeugdhulp en School)

Leerproblemen, gedragsproblemen, maatschappelijke problemen… Sommige leerlingen hebben het flink lastig. Daarom hebben we het JES-overleg. Tijdens dat overleg bespreken we met onze JES-partners hoe we kunnen ondersteunen.

We werken dus samen met andere partijen. Tijdens een Jeugdhulp En School-overleg zijn bijvoorbeeld de schoolarts, de leerplichtambtenaar en de schoolmaatschappelijk werker aanwezig.

Leerplichtambtenaar

Mist een leerling meer lessen dan is toegestaan? Dan gaat de leerplichtambtenaar kijken wat er aan de hand is. Maar de leerplichtambtenaar wil eigenlijk veel liever voorkomen dat het zo ver komt. De leerplichtambtenaar adviseert ons tijdens het JES-overleg hoe we kunnen voorkomen dat leerlingen te veel verzuimen.

Mist een leerling toch veel lessen, bijvoorbeeld door spijbelen? De leerplichtambtenaar kan ook aan leerlingen en hun ouders vragen om op gesprek te komen bij de gemeente. Samen gaan ze dan bespreken hoe ze grotere problemen kunnen voorkomen.