JES-overleg (Jeugdhulp en School)

Leerproblemen, gedragsproblemen, maatschappelijke problemen… Sommige leerlingen hebben het flink lastig. Daarom hebben we het JES-overleg. Tijdens dat overleg bespreken we met onze JES-partners hoe we kunnen ondersteunen.

We werken dus samen met andere partijen. Tijdens een Jeugdhulp En School-overleg zijn bijvoorbeeld de schoolarts, de leerplichtambtenaar en de schoolmaatschappelijk werker aanwezig.

Jeugdgezondheidszorg: De schoolarts en jeugdverpleegkundige

De schoolarts gaat met leerlingen en ouders praten als er zorgen zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan over verzuim of ziekte. De schoolarts geeft na zo’n gesprek de school hierover advies.

Naast de schoolarts is de jeugdverpleegkundige regelmatig op school. Heb je als leerling vragen over school, vrienden, gezondheid of leefstijl? Dan kun je een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige. Ook ouders kunnen natuurlijk een afspraak maken.