Contactpersonen

Heb je een vraag over een bepaald onderwerp? Bij onderstaande personen kun je terecht.

Vragen stellen is heel belangrijk. Voor een goed antwoord stel je ze aan de juiste persoon. Hieronder kun je van belangrijke personen binnen school vinden wie het zijn en waar je dus met je vraag terecht kunt.

Coördinatoren Passend Onderwijs

Mevr. A. Aarab

havo/vwo bovenbouw

Mevr. M.F.C. van der Hoeven

mavo

Mevr. A. De Geus

havo/vwo onderbouw

Mevr. M. Maltha

basis/kader onderbouw/lwoo

Mevr. S. Khan

vmbo bovenbouw

Mevr. S. Van Houwelingen

Orthopedagoog