Cijfers en overgang

De cijfers die je haalt, bepalen of je in het nieuwe schooljaar over mag naar een hogere klas. Doorstromen of bevorderen, noemen we dit ook wel. We hebben hier een aantal regels voor afgesproken.

Van alle cijfers die je haalt, wordt steeds het gemiddelde berekend. We werken met een doorlopend gemiddelde, zo weten jij en je ouders op ieder moment hoe je er voor staat. 

Aan het einde van het schooljaar wordt voor ieder vak een eindcijfer vastgesteld. Hier kijken we naar om te bepalen wat in het volgende schooljaar het beste niveau voor jou is. Dit kan lager, hoger of hetzelfde niveau zijn.  

In het kort…

Alle regels, afspraken en aanvullende criteria staan in de download ‘Overgangscriteria’ onder aan deze pagina.
Doorstroom 

Een leerling gaat in de onderbouw over naar het volgende leerjaar als:  

  • Hij/zij maximaal 2 tekorten heeft in alle gevolgde vakken, en; 

  • Het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van alle vakken minimaal een 6.0 is, (minus de vakken die een leerling eventueel laat vallen in het volgende schooljaar), en; 

  • Hij in de kernvakken NE, EN en Wi maximaal 1 tekort heeft en het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van de kernvakken NE, EN en Wi minimaal een 6.0 is. 

 

De overgangsregeling in de bovenbouw sluit aan bij de slaagregeling. Deze verschilt per afdeling en staat in het examenreglement.  

 

Opstroom  

Een leerling in de onderbouw kan voor opstroom (hoger niveau in een andere afdeling) in aanmerking komen indien:  

  • Hij geen tekorten heeft en het gemiddelde van de onafgeronde eindcijfers van alle vakken minimaal een 7.0 is, en;  

  • De onafgeronde eindcijfers van de kernvakken NE, EN en Wi minimaal een 7.0 zijn. 

  • Er een positief advies van de leerlingbespreking is.   

Een leerling kan maximaal één niveau (afdeling) opstromen.  

 

Afstroom 

Een leerling die in onderbouw niet mag overgaan naar het volgende leerjaar kan: 

  • Het zelfde leerjaar nog een keer volgen op hetzelfde niveau (doubleren) 

  • Afstromen naar een lager niveau   

Een leerling kan maximaal één niveau (afdeling) afstromen en mag maximaal één keer doubleren gedurende zijn schoolloopbaan. Als een leerling voor de tweede keer in zijn of haar schoolloopbaan doubleert, stroomt de leerling af naar een lager niveau of een passende onderwijsplek buiten onze school.  

 

Doubleren is alleen aan de orde wanneer de leerlingbespreking adviseert dat dit de ontwikkeling van de leerling ten goede komt. 

Downloads

Download hier het doorstroombeleid