Verzuim: Lessen missen, spijbelen en te laat komen

Te veel missen, dat is niet goed voor je cijfers. Daarom houden we bij welke lessen je mist en hoe vaak je te laat bent. Op vakantie buiten de schoolvakanties? Dat is ook verzuim.

De verzuimcoördinatoren houden jouw verzuim bij. Mis je echt te veel? Dan melden ze dat bij de schoolarts en de leerplichtambtenaar. Die zullen dan aan je vragen wat er aan de hand is en samen met jou (en eventueel je ouders) zoeken naar een oplossing.

Ouders kunnen via magister zien hoe vaak hun kind lessen mist. Ziekte of afwezigheid doorgeven? Ga dan naar ‘ziekmelden’ (link invoegen)