Sociale veiligheid: je prettig en veilig voelen

We willen dat jij helemaal jezelf kunt zijn. Dat kan alleen als jij je prettig en veilig genoeg voelt om te zijn wie je bent. Daarom vinden we respect voor elkaar heel belangrijk.

In ieder lokaal hangen onze 5 omgangsregels. We verwachten dat iedereen zich daaraan houdt. Jij als leerling, maar ook de leraren en de ouders.

Daarnaast hebben we een veiligheidscoördinator. Die houdt in de gaten of alle ruimtes veilig zijn en of de sfeer goed is. De veiligheidscoördinator houdt zich ook bezig met vragen zoals ‘Hoe ga je veilig om met social media?’.