Afwezigheid en ziekmelden

Het kan gebeuren dat je eens niet lekker bent. Wat doe je dan?

Ziek of naar de (tand)arts? Laat je ouders vóór de lessen bellen met de administratie (070-33 649 44). Ze moeten je voor- en achternaam, klas en leerlingennummer doorgeven.

Meerdere dagen ziek? Bellen! Laat je ouders élke dag dat je ziek bent bellen naar de administratie.

Weer beter? Briefje mee! Neem op de 1e  dag dat je beter bent (belangrijk!) een briefje van je ouders mee. Daar moeten je ouders op zetten: 1. Waarom je ziek was, en 2. hoelang dat duurde.

Ziek geworden op school? Meld je bij je eigen teamleider (Niet aanwezig? Dan bij de administratie). Wij bellen je ouders dat je naar huis gaat.  Je krijgt een briefje mee, laat dit invullen door je ouders. Neem dat op de 1e dag dat je beter bent (belangrijk!) weer mee.

Andere reden om afwezig te zijn? Vraag dit minimaal 2 dagen van tevoren aan bij de teamleider van jouw afdeling.

Wanneer hebben we contact met de leerplichtambtenaar? Wij moeten bijhouden op welke dag je ziek bent, en wanneer je weer beter bent. Als de briefjes van je ouders niet op de 1e dag ingeleverd zijn of niet kloppen, moeten we dat melden. Heb je gespijbeld? Dan melden we dat ook bij de leerplichtambtenaar. Het kan het zijn dat je gemiste toetsen niet meer mag inhalen.